Termeni și condiții copywriters

TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE SCRIITORILOR (COPYWRITERS)

Prezentul document reprezintă contractul încheiat de Scriitorul înregistrat în platforma PENMAN și administratorul platformei, acceptarea prezenților Termeni si Condiții fiind cadrul în care se desfășoară relația juridică și comercială dintre PENMAN și Scriitor. Astfel, pe parcursul prezenților Termeni și Condiții, termenul „contract” sau „relație contractuală” va fi utilizat pentru a descrie existența unei relații juridice existente între părți și formal încheiate prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții sau prin alte mijloace de comunicare prin care părțile pot agrea diverse condiții punctuale privind desfășurarea relației dintre acestea (cum ar fi prin e-mail).

Prezenților Termeni și Condiții se completează cu celelate Politici existente în cadrul website-ului www.penman.ro

PREMISE:

 • Copywriterul prestează servicii de elaborare de conținut scris pentru pagini web sau alte medii digitale comandate de clienții Beneficiarului prin intermediul platformei www.penman.ro;
 • Beneficiarul administrează și dezvoltă platforma www.penman.ro în calitate de marketplace, prestând servicii de intermediere a comenzilor plasate în cadrul acestei platforme de clienții Beneficiarului și facilitarea acestor oportunități profesionale Copywriterului partener înregistrat; 
 • Copywriterul este specializat într-o arie de competență de care Beneficiarul are nevoie pentru prestarea serviciilor sale;
 • Pe parcursul colaborării, atât Beneficiarul cât și Copywriterul sunt şi vor rămâne entități independente, insa Copwriterul va respecta cadrul de desfășurare al serviciilor prestate conform instrucțiunilor Beneficiarului, în măsura în care clientul acestuia din urmă impune anumite limitări sau conditii;
 • Prezenți Termeni și Condiții reprezintă un cadru general în care sunt prevăzute condițiile generale de desfășurare a relației dintre părți, urmând ca acele clauze speciale (descrierea proiectului, prețul, termenul de prestare al serviciilor, termen de plată și alte condiții speciale) care diferă în funcție de specificul fiecărui proiect în parte, să fie introduse într-o Anexă punctual încheiată în acest sens între părți. Aceste condiții pot fi agreate de părți și prin e-mail.

2. OBIECTUL ACTIVITĂȚII…

2.1. Îl constituie realizarea serviciilor/lucrarilor de continut scris care corespund cu detaliile solicitate/comandate de Beneficiar, respectiv de clientul Beneficiarului prin intermediul platformei acestuia din urma; 

2.2. Serviciile vor fi realizate, de către Copywriter în schimbul unui preţ stabilit în cadrul platformei conform comenzii plasate de clienții Beneficiarului și care constituie parte integrantă din prezenți Termeni și Condiții.

3. DURATA CONTRACTULUI, respectiv a relatiei dintre Copywriter si Client:

3.1. Durata Contractului încheiat de Copywriter cu clientul și implicit cu Beneficiarul intră în vigoare începând cu data acceptării de către Copywriter a lucrării comandate prin platforma www.penman.ro și se încheie la data finalizării și predării lucrărilor aferente comenzii. În măsura în care clientul Beneficiarului plasează în continuare comenzi prin intermediul platformei iar acestea sunt acceptate de Copywriter, condițiile contractului rămân aplicabile și în vigoare până la data predării lucrărilor aferente ultimei comenzi plasate.

3.2. Dacă lucrarea comandată de client nu este preluată în timp util de către Scriitor, clientul are posibilitatea de a-și retrage comanda sau o poate anula. În eventualitatea în care comanda neretrasă sau care nu este anulată este ulterior preluată de catre Scriitor, termenul limită stabilit pentru predarea lucrării (sau finalizarea acesteia) se aplică de la data preluării comenzii.  

3.3. Încetarea contractului poate fi inițiată de către oricare dintre părțile contractante, însă numai după finalizarea lucrării sau lucrărilor aflate în desfășurare.

3.4. În lipsa existenței unei relatii juridice între Copywriteri și Beneficiar ca efect al comenzilor plasate de clientii acestuia din urma, contractul are o valabilitate generala de 12 luni. În cazul în care oricare dintre părţi nu notifica intenţia de a înceta contractul la sfârşitul duratei prevăzută in prezentul articol relația contractuala se prelungește automat cu perioade succesive de 6 (sase) luni, în aceleasi condiţii.

4. ONORARIUL CUVENIT SCRIITORULUI:

4.1. Fiecare comandă finalizată / proiect finalizat de Scriitor în termen presupune alimentarea contului de acestuia creat în cadrul platformei www.penman.ro cu un procent reprezentând 70% din suma încasată de Beneficiar.

4.2. Dacă Scriitorul deține un SRL sau PFA și emite factură către Beneficiar pentru serviciile prestate, acesta este responsabili de plata oricăror impozite sau taxe directe sau indirecte, inclusiv drepturi de autor, TVA sau impozit pe venit, care i se poate aplica. Scriitorul declară și garantează că respectă și va respecta în orice moment obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor privind impozitul pe venit. Prețul afișat în pagina de efectuare a comenzii pentru clientul Beneficiarului sau în pagina de preluare a comenzii pentru Scriitor include toate aceste taxe inclusiv TVA.

4.3. Dacă scriitorii nu sunt posesori ai unui SRL sau PFA și nu pot emite factură către Beneficiar, aceștia pot colabora cu Beneficiarul doar în baza unui contract de Drepturi de autor. În acest caz, Beneficiarul reține din suma câștigată de scriitor un procent de 6%, (pe lângă comisionul de 30% datorat Beneficiarului) reprezentând impozitul pe profitul realizat de către scriitor și va vira aceasta suma în numele Scriitorului la bugetul de stat. Obligația de plată a sumelor aferente CASS și CAS, revine în mod direct Scriitorului.

4.4. Din punct de vedere procedural, cererea de plată este înaintată de Scriitor, din contul său din penman.ro, în cadrul secțiunii „Cere o plata” și trebuie însoțită de contractul de drepturi de autor, completat, semnat si trimis pe adresa financiar@penman.ro. Dacă contractul nu este completat, semnat si trimis către Beneficiar în termen de 14 zile de la lansarea cererii de plată, aceasta va fi anulată, suma rămânând disponibilă în contul Scriitorului pentru o cerere de plată ulterioară în condițiile prezentului articol și ale prezenților Termeni și Condiții.

4.5. Scriitorul declară și garantează că respectă și că va respecta în orice moment obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor privind impozitul pe venit. Prețul afișat în pagina de efectuare a comenzii pentru client sau în pagina de preluare a comenzii pentru Scriitor include toate aceste taxe inclusiv TVA.

4.6. Scriitorul îl mandatează prin prezenții Termeni și Condiții pe Beneficiar pentru a colecta sumele achitate de client pentru și în numele Scriitorului și al remiterii acestora sume către Scriitor. Scriitorul este de acord că suma încasată de Beneficiar de la Client va fi considerată aidoma unei plăti efectuate direct Scriitorului. Obligația de plată a clientului față de Scriitor va fi realizată de către client prin intermediul platformei www.penman.ro (sau prin procesatorul de plăți partener). Beneficiarul, prin intermediul furnizorului său de servicii de plată este responsabil pentru remiterea fondurilor către Scriitor în modul descris în prezentele Termeni si Condiții. În cazul în care Beneficiarul transfera astfel de sume către Scriitor, deși acestea au fost achitate de către client, Scriitorul va recurge la măsuri împotriva Beneficiarului și nu în mod direct asupra clientului. 

4.7. Beneficiarul colaborează cu furnizorii de servicii de plată pentru colectarea plăților de la client, transferului acestor plăți de la client către Scriitor și deținerea de fonduri în legătură cu soldurile Beneficiarului. Toate serviciile de plată în legătură cu retragerea fondurilor de pe platforma Beneficiarului sunt efectuate prin intermediul procesatorului de plati partener.

5. RETRAGEREA VENITURILOR

5.1. Pentru retragerea de către Scriitor a sumelor care i se cuvin aferente serviciilor prestate conform comenzii acceptate și onorate, este obligatorie crearea unui cont pe platforma www.penman.ro și la cel puțin unul dintre procesatorii de plăți parteneri ai Beneficiarului enumerati pe website-ul acestuia sau în cadrul Anexei punctual încheiate la prezenți Termeni și Condiții, dacă este cazul. Toate fondurile eligibile pentru retragere vor fi reținute de Beneficiar într-un cont al procesatorului de plăți partener.

5.2. Profilul creat de Scriitor în cadrul platformei Beneficiarului poate fi asociat cu un singur cont de retragere. Un cont de retragere în cadrul procesatorului de plăți poate fi asociat cu un singur profil înregistrat în platforma www.penman.ro.

5.3. Veniturile sunt disponibile pentru retragere după trecerea unei perioade de siguranță de 14 (paisprezece) zile după ce comanda este marcată ca fiind completă sau finalizată.

5.4. Perioada de siguranță de 14 (paisprezece) zile include termenul în care clientul poate obiecta cu privire la calitatea lucrării predate/finalizate de Scriitor și termenul de remediere al inadvertențelor sesizate de client, dacă acestea se confirmă dar este și o perioadă de autorizare a veridicității plății și respectiv a intenției clientului. În cazul în care inadvertentele sesizate nu se confirmă, sumele vor fi virate de Beneficiar Scriitorului. Termenul poate fi prelungit în cazul în care obiecțiunile clientului nu pot fi realizate în timp util sau în cazul în care părțile agreează astfel.

5.5. Având în vedere că în platforma Beneficiarului Scriitorii primesc calificative de la clienții pentru care lucrează, cele mai bune evaluări oferă Scriitorului dreptul de a retrage sumele care ii revin după o perioadă de autorizare de siguranță de 7 zile după ce comanda este marcată ca fiind completă/finalizat.

5.6. Scriitorii își pot retrage veniturile utilizând una dintre opțiunile de retragere disponibile pe platforma Beneficiarului, numai în baza unei facturi emise catre Beneficiar sau a unui contract de drepturi de autor încheiat cu Beneficiarul.

5.7. Din motive de securitate, Beneficiarul poate dezactiva temporar capacitatea Copywriterului de a retrage venituri pentru a preveni activitatea frauduloasă sau ilicită dacă suspectează sau constată producerea unor astfel de activități, anunțându-l în prealabil pe Copywriter printr-o notificare scrisă. Acest lucru poate fi produsul unor probleme de securitate cibernetică, comportament necorespunzător raportat de alți scriitori/clienți sau prin asocierea mai multor conturi create pe platforma Beneficiarului.

5.8. Retragerile pot fi realizate numai pentru suma disponibilă în contul Scriitorului în raport cu serviciile efectiv prestate ca urmare a plasării de către clientul Beneficiarului a unei comenzi.

5.9. Retragerile sunt definitive și nu pot fi anulate. Beneficiarul nu poate inversa/sau retracta procesul de retragere al veniturilor odată ce acesta a fost început.

5.10. Retragerea fondurilor se poate face doar în LEI. Scriitorul va putea sa retragă veniturile care i se cuvin din contul dezactivat după o perioadă de siguranță de 90 (nouazeci) de zile de la verificarea completă a proprietății contului în cauză, din ziua ultimei plăți compensate primite în contul acestuia și sub rezerva aprobării prealabile de către Beneficiar.

5.11. În eventualitatea în care contul nu a fost dezactivat de către Scriitor sau retragerea nu a fost realizată de către acesta, Scritorul trebuie să notifice Beneficiarul de îndată cu acordarea detaliilor cunoscute până la acel moment despre situația în cauză.

5.12. Vânzarea conturilor create pe platforma www.penman.ro de către Scriitor este strict interzisă.  

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

6.1. Sub sancțiunea închiderii contului, Copywriterul se obligă:

 1. în momentul acceptării unei lucrări comandate de un client, să respecte întocmai cerințele clientului pentru realizarea lucrării;
 2. să se informeze temeinic asupra cerințelor clientului, lansate odată cu comanda, sau ulterior în masura în care lucrarea nu este fundamental schimbată sau termenul de predare nu este depășit. Cerințele clientului include (fără a se limita la) descrierea temei lucrării, atașamentele încărcate care conțin poze sau explicații suplimentare în vederea clarificării cerințelor, tipul articolului solicitat, serviciile adiționale adăugate de către client, cantitatea de cuvinte și termenul limită privind finalizarea lucrării (deadline), sau bugetul lucrării.
 3. să accepte lucrarea doar în măsura în care aceasta poate fi îndeplinită în raport cu experiența sa și cu respectarea specificațiilor clientului;
 4. să predea lucrarea în termenul stabilit de către client;
 5. să respecte cerințele de conținut ale unei lucrări.
 6. să nu plagieze textele;
 7. să nu folosească aceleași texte, fraze, propoziții sau expresii în două lucrări diferite ale aceluiași client sau să folosească un text pe care deja l-a livrat altui client. Fiecare lucrare trebuie să fie originală și unică;
 8. să aibă o comunicare utilă și respectuoasă cu clientul;
 9. să își revizuiască propria lucrare, în termen de maxim 24 ore de la înregistrarea unei cereri de revizuire, la cererea clientului in sensul in care, dacă acesta din urmă inainteaza obiectiuni in atentia scriitorului înseamnă că pot să existe greșeli de exprimare sau ortografie, conținut neconform cererii sau alte erori care trebuie corectate de Copywriterul care a conceput textul;
 10. să comunice Beneficiarului orice potential sau existent conflict dintre acesta si client sau orice abuz, hărțuire sau neconformitate săvârșită de către client la adresa Scriitorului sau a Beneficiarului pe durata sau după executarea lucrării;
 11. sa livreze direct către clientul Beneficiarului lucrarea sau rezultatul acestuia, avand în vedere ca Beneficiarul nu gestionează livrarea, urmărirea, calitatea și starea materialelor livrate. Scriitorul rămâne unicul răspunzător pentru orice daune, efecte sau consecințe rezultate.
 12. să transmită toate și orice drepturi de proprietate intelectuală către Clientul pentru care a prestat servicii sau a realizat lucrări.

6.2 Beneficiarul se obligă:

 1. să plătească Copywriterului contravaloarea serviciilor prestate, la termenele și în condițiile punctual stabilite în prezentul contract în legătură cu fiecare comandă lucrată și orice alte costuri prevăzute în cadrul prezenților Termeni și Condiții și a anexelor (sau e-mailurilor transmise între părți) care constituie parte integrantă din acesta;
 2. să ofere Copywriterului toate informațiile și instrucțiunile necesare solicitate de acesta sau pe care Beneficiarul le consideră necesare în orice moment, în scopul prestării serviciilor;
 3. să susțină Copywriterul prin crearea unui cadru de colaborare profesional, să își instruiască în mod corespunzător echipa (personal intern/extern) desemnată să lucreze în colaborare cu Copywriterul în privința sarcinilor și atribuțiilor acestora și să asigure îndeplinirea acestor sarcini si atribuții și să respecte instrucțiunile și recomandările Copywriterului efectuate în scopul prestării serviciilor;
 4. să notifice în scris Copywriterul cu privire la orice modificare care se impune sau prestare necorespunzătoare a serviciilor, imediat după constatarea acesteia, dar nu mai târziu de 4 (patru) zile lucrătoare  de la constatare, pentru a-i permite acestuia să aplice măsurile necesare de remediere lucrărilor predate sau a serviciilor prestate și reprezintă acceptarea de către Beneficiar a acestora în forma predată;
 5. să sancționeze clientul în măsura în care comenzile lansate nu sunt juste sau dacă prin conduita sa în cadrul platformei, defăimează Copywriterul; 
 6. să intervină ca intermediar și mediator în eventualele dispute / neînțelegeri existente între Scriitor și client prin facilitarea unei comunicări directe între client și Beneficiar dacă este cazul și dacă una dintre părți nu dorește să apeleze la serviciile unui mediator de conflicte autorizat sau înaintearea cazului direct instantelor de judecată competente.

7. INTERDICȚIILE COPYWRITERULUI

7.1. Sub sancțiunea închiderii contului, Scriitorului îi este interzis(ă):

a) orice încercare de atragere a clientului Beneficiarului în afara platformei și de executare a lucrărilor acestora printr-o modalitate care nu implică Beneficiarul;

b) schimbul de numere de telefon, email sau orice formă de identificare, între Scriitor și client;

c) acceptarea oricăror propuneri de colaborare venite din partea unui client al Beneficiarului, în afara platformei www.penman.ro;

d) efectuarea oricărei forme de publicitate a altor companii, firme sau activități personale sau concurente cu Beneficiarul prin intermediul platformei Beneficiarului, fără aprobarea scrisa prealabilă a acestuia din urma;

e) ca în profilul Scriitorului să existe numere de telefon, adrese ale profilurilor sale de contact din din rețele de socializare, adrese de e-mail personale sau ale companiei proprii, alte nume de companii sau firme. Denumirea profilului Scriitorului trebuie completată cu numele real (de persoană fizică) al acestuia iar descrierile să se refere strict la persoana Scriitorului, experiența si abilitățile dobândite;

7.2. Scriitorul lansează comenzi irealizabile cu intenția de a defăima alți Scriitori concurenți din cadrul platformei www.penman.ro, personal realizată de către ei sau prin terți, li se vor elimina recenziile sau se vor stabili alte acțiuni legate de starea contului, determinate prin revizuire de către personalul Beneficiarului.

8. COMUNICĂRI/NOTIFICĂRI:

8.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezenți Termeni si Condiții, în scris prin e-mail sau în format fizic prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

8.2. În cazul unor situaţii urgente și în interesul prezentului contract, pentru a nu afecta sub nici o formă activitatea curentă sau imaginea părților, comunicarea poate fi făcută şi telefonic sau pe chat, sub condiţia informării ulterioare a părților și prin e-mail cu privire la situația care a generat acest mod de comunicare.

8.3. Comunicările/notificările transmise prin fax nu sunt acceptate din considerente de lipsa a măsurilor de securitate și confidențialitate a informațiilor transmise de transmitator și respectiv primite de destinatar.

8.4. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

9.1 Copywriterul va fi răspunzator pentru prejudiciile directe determinate (cauzate) de nerespectarea prezenților Termeni și Condiții și a anexelor și va despăgubi și exonera integral Beneficiarul și/sau clienții acestuia pentru toate pretențiile, cererile, pierderile de orice tip (incluzând obligațiile de plată stabilite în sarcina Beneficiarului și/sau, după caz, a clienților acestuia de către autoritățile competente sau de către alte părți interesate), suportate sau stabilite în sarcina Beneficiarului și/sau clienților acestuia în legătură cu: (i) neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu intârziere a oricăror obligații sau angajamente contractuale ale Copywriterului; și/sau în legătură cu (ii) incorectitudinea informațiilor, a declarațiilor și/sau a garanțiilor transmise, raportate sau prezentate, de către Copywriter Beneficiarului sau clienților acestuia din urmă, în raport cu faptele și circumstanțele existente la acea dată, în conformitate cu prevederile prezenților Termeni și Condiții.

9.2. În cazul în care Copywriterul nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineste necorespunzător, cu întârziere sau într-un mod defectuos oricare dintre obligaţiile sale contractuale, va despăgubi Beneficiarul sau după caz pe clientul acestuia din urmă cu perceperea de către Beneficiar a unor penalități de întârziere în cuantum de 0.5% din valoarea obligației neîndeplinite/îndeplinite necorespunzător (procentul se va calcula în funcție de costul total al comenzii acceptate), pentru fiecare zi de întârziere, până la executarea corespunzătoare a obligațiilor. Pentru evitarea oricarui dubiu, aceasta nu reprezintă și nu poate fi interpretată drept o limitare a răspunderii Copywriterului, în baza prezenților Termeni și Condiții, astfel încât orice prejudiciu generat de Copywriter va putea fi recuperat prin orice mijloace prevăzute de lege.

9.3. Copywriterul este de drept în întârziere, prin simpla expirare a termenului prevăzut pentru îndeplinirea obligațiilor, fără a fi necesară vreo notificare, sau orice altă procedură suplimentară.

9.4. Beneficiarul este îndreptățit să deducă valoarea oricăror prejudicii din sumele datorate Copywriterului în baza prezenților Termeni și Condiții, până la concurența sumei datorate.

10. CLAUZA DE LOIALITATE

10.1. Copywriterul se obligă să nu dezvăluie nici unei persoane fizice sau juridice, sau, în general, terților față de prezentul Contract, identitatea și/sau datele personale ale foștilor, prezenților sau potențialilor clienți ai Beneficiarului, informații privind identitatea și/sau orice date personale ce nu au fost dezvăluite terților de către Beneficiar însusi. Copywriterul se obligă să nu își aproprieze clienții Beneficiarului și să nu determine înlăturarea clienților de la Beneficiar.

10.2. Copywriterul este de acord ca toate drepturile asupra proprietății intelectuale și beneficiile asupra sau care rezultă din prestarea serviciilor (inclusiv dar fără a se limita la analiza, documentarea în vederea cunoașterii activităților clienților Beneficiarului, know-how etc.) prestata de acesta sau la care a participat pe durata relației contractuale, referitoare la activitatea Beneficiarului, aparțin acestuia din urma și respectiv clienților care plătesc respectiva comandă.

10.3. Copywriterului nu ii este permis pe toată durata de valabilitate a prezenților Termeni și Condiții si nici după data încetării relației contractuale pe o perioadă de 2 (doi) ani, să întreprindă următoarele activități:

 • nu va întreprinde personal activități ce ar putea concura în mod real Beneficiarul similare sau identice cu cele prestate în favoarea acestuia, în legătură cu clienții Beneficiarului în relație cu care a colaborat;
 • nu va încerca să convingă angajații Beneficiarului să părăsească compania;
 • nu va interveni în relațiile cu partenerii de afaceri și/sau clienții Beneficiarului.

10.4. În cazul încălcării prezentului capitol, Beneficiarul poate să rezilieze de plin drept relația contractuală, urmând a întreprinde demersurile care se impun împotriva Copywriterului care va fi ținut la plata unei compensații considerate juste de către Beneficiar, care este astfel împiedicat prin acțiunile sau inacțiunile Copywriterului, de a-și atinge scopul comercial al relației cu clientul sau și astfel suferind prejudiciul beneficiului nerealizat.

11. FORŢA MAJORĂ:

11.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.

Data de referinţă este data transmiterii e-mailului primit  sau a ştampilei poştale de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea stării de forță majoră în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

11.2. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 2 (două) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar acestea au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.

12. PACT COMISORIU EXPRES:

12.1. Dacă Copywriterul nu îşi va îndeplini obligațiile menționate, prezentul contract poate fi considerat desfiinţat de drept de către Beneficiar, cu transmiterea unei notificări de punere în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă din partea celeilalte părţi. Acesta din urmă poate totuşi opta între rezilierea de plin drept a relației contractuale şi obligarea la executare.

13. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE:

13.1 Informațiile Confidențiale, înseamnă orice informație privitoare la secretele profesionale ale Beneficiarului sau clienților acestuia și orice alte informații aparținând acestora, fără ca aceasta să reprezinte o limitare la existența și conținutul prezenților Termeni și Condiții: locațiile fizice ale Părților, planuri de afaceri comerciale, concepte, know-how, procedee tehnice, proiecte, specificații, desene, planșe, schițe, planuri, diagrame, scheme ale proceselor tehnologice, programe de calculator (software utilizat intern), planuri de dezvoltare, prețuri contractuale sau orice propuneri de planuri tarifare, numele angajaților, clienților sau furnizorilor parteneri, precum și orice informații tehnice, financiare sau de afaceri, grafice sau alte informații dezvăluite de către Beneficiar în scris sau sub orice altă formă tangibilă indiferent de situație și indiferent dacă informațiile astfel transmise poartă sau nu mențiunea expresă „informații confidențiale„, pe care Beneficiarul le dezvăluie Copywriterului în scris sau pe orice alt suport tangibil sau intangibil.

13.2. Informațiile confidențiale includ cooperarea dintre Părți, termenii prezentului Contract și/sau informațiile cuprinse în orice Anexă aflată într-un stadiu de negociere sau semnată, precum și toate informațiile care nu sunt publice referitoare la una dintre Părțile contractante sau la oricare dintre partenerii, clienții sau afiliații acesteia, dezvăluite de o Parte sau de unul dintre partenerii sau afiliații acesteia, ori pe care una dintre părți o cunoaște în alt mod, în contextul desfășurării relației comerciale sau în cursul desfășurării Contractului.

13.3. Copywriterul se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la toate informațiile transferate acestuia ca urmare a desfășurării prezenților Termeni și Condiții (inclusiv actele adiționale și anexele, dacă este cazul),

– care se referă sau rezultă din negocierile privind încheierea, conținutul sau îndeplinirea prezenților Termeni și Condiții (inclusiv actele adiționale, dacă este cazul),

– de natură tehnică sau comercială care se referă la produsele, know-how-ul, strategia de comercializare a produselor/serviciilor Beneficiarului sau a clienților acestuia (denumite în continuare „informații confidențiale“).

13.4. Obligația de confidențialitate cu privire la Informațiile confidențiale nu se referă la:

–  cazurile în care Beneficiarul a făcut publice informațiile confidențiale cu acordul prealabil scris al clientului acestuia,

– cazurile în care Beneficiarul, Copywriterul sau clientul sunt obligați prin lege să furnizeze aceste informații confidențiale; aceștia sunt astfel obligați să informeze în prealabil și cu suficient timp înainte partea contractantă în cauză, dacă acest lucru este posibil, privind obligația de transmitere a informațiilor confidențiale prin lege și cu modul în care trebuie să fie furnizate, cu suficient timp înainte, dacă acest lucru este posibil și rezonabil,

– cazurile în care Beneficiarul sau clientul au utilizat informațiile necesare sau documentele în cadrul unor acțiuni judiciare, de mediere, administrative și în alte proceduri privind drepturile și obligațiile care decurg din prezentul Contract sau se referă la acesta;

– cazurile în care informațiile confidențiale sunt furnizate persoanelor care au obligația legală de păstrare a confidențialității (avocați, consilieri juridici, experți contabili, Copywriteri în domeniul protecției datelor, auditori etc.).

13.5. Părțile contractante se obligă să nu divulge terților informațiile confidențiale fără acordul prealabil al părții contractante vizate și nici nu vor permite terților accesul la aceste informații confidențiale. Membrii autorităților publice, angajații sau alte persoane autorizate de părțile contractante, auditorii sau consilierii juridici sau alți consilieri care sunt obligați să respecte informațiile confidențiale care le sunt divulgate, conform legii, nu se consideră a fi terțe părți.

13.6. Condițiile prezentului Capitol vor supraviețui încetării prezentelor Termeni si Condiții, pentru o perioadă de 2 ani de la data la care prezentele Termeni si Condiții (sau oricare Anexă semnată) încetează convențional sau la termen, să mai producă efecte între Părțile contractante.

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1. Având în vedere că, începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (mai cunoscut sub acronimul englezesc, „GDPR”), denumit în continuare „Regulament”, Copywriterul prelucrează date cu caracter personal ale reprezentanților Beneficiarului și date cu caracter personal ale reprezentanților clienților Beneficiarului, poate avea acces la datele personale aparținând clienților persoane fizice prelucrate de clienții Beneficiarului, în condițiile menționate în prezentul capitol. 

14.2. Copywriterul are calitatea de subcontractant al Beneficiarului asumându-si responsabilitatea pentru modul în care prelucrează datele cu caracter personal la care are acces, care îi sunt transferate de către Beneficiar sau direct de către clienții Beneficiarului și are obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea și confidențialitatea adecvata a activităților de prelucrare realizate.

14.3. Beneficiarul va ține responsabil Copywriterul pentru orice dauna produsă în mod direct sau indirect Beneficiarului sau clientului acestuia prin modul defectuos de prelucrare a datelor, în cazul în care încălcarea de către Copywriter a prevederilor prezenților Termeni și Condiții și/sau a dispozitiilor GDPR, iar conduita acestuia conduce la, sau determina producerea unui incident de securitate.

14.4. Copywriterul va prelucra și transfera datele cu caracter personal exclusiv în scopurile stabilite iîn baza prezenților Termeni și Condiții și acționează ca Persoană împuternicită față de Beneficiar care are calitatea de Beneficiar de date cu caracter personal. Astfel, Copywriterul nu va efectua nicio prelucrare a datelor clientului Beneficiarului dacă o astfel de prelucrare nu a fost anterior agreată în scris de către Beneficiar. Copywriterul va informa în acest sens Beneficiarul cu privire la toate activitățile de prelucrare realizate, scopul prelucării și temeiul legal al fiecărei prelucrări, termenele de stocare a datelor și mijloacele (tehnice/informație) utilizate pentru prelucrarea acestor date cu caracater personal, dacă este cazul.

14.5. Beneficiarul va comunica Copywriterului, eventualele condiții (restricții sau limitări) ale accesului și utilizării acestor date de către acesta din urma, pe măsură ce părțile își vor acorda reciproc accesul necesar la aceste date, luând în considerare principiile prelucrării datelor conform GDPR și având în vedere normele de securitate și procedurile existente în cadrul celor două companii partenere.

14.6. Copywriterul va păstra o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în calitate de subcontractant al Beneficiarului, si va alege modalitatea cea mai potrivită de organizare a acestei evidențe, conform prevederilor legale aplicabile. În cazul în care Beneficiarul solicită acest lucru, Copywriterul va pune la dispoziția Beneficiarului toate informațiile necesare și pe care le deține la momentul primirii solicitării pentru a demonstra conformitatea cu Legea aplicabilă privind protecția datelor și va ajuta Beneficiarul să efectueze o evaluare a impactului asupra confidențialității în cadrul serviciilor prestate și va colabora cu Copywriterul pentru implementarea măsurilor agreate de diminuare a impactului și de eliminare a riscurilor asociate confidențialității astfel identificate.

14.7. Copywriterul are obligația de a implementa la nivelul organizației sale politicile care alcătuiesc Masurile Tehnice și Organizatorice, dacă este cazul.

14.8. Copywriterul va informa Beneficiarul prealabil notificării Autorității de Supraveghere, în cazurile în care notificarea are legătură cu activitatea Beneficiarului și respectiv cu relația contractuală existentă între părți în conformitate cu prezentele Termeni si Condiții și având în vedere perioada prevăzută de lege pentru transmiterea notificării, în cazul în care a intervenit un incident de securitate, respectiv a unui caz de încălcare a prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor. Copywriterul va depune eforturi rezonabile pentru a descoperi cauza unui asemenea incident privind Datele cu caracter personal și va lua toate măsurile pe care le consideră necesare și rezonabile pentru remedierea cauzei unui astfel de incident privind datele cu caracter personal. Beneficiarul va fi implicat în orice decizie luată de Copywriter, în măsura în care decizia respectivă poate afecta în orice fel Beneficiarul sau clientul sau precum și imaginea sau activitatea acestora.

14.9. În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Beneficiarul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

14.10. Copywriterul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar cu privire la încălcările din culpă ale acestui Contract sau ale legislației aplicabile în materia protecției datelor personale. În cazul unei încălcări a prezenților Termeni și Condiții de către Copywriter, orice limitare a răspunderii, stabilite într-un alt document, nu se aplica prezenților Termeni și Condiții. Copywriterul trebuie să despăgubească Beneficiarul în ceea ce privește reclamațiile de răspundere civilă înaintate acestuia din urmă, care sunt înregistrate împotriva acestuia din cauza erorilor generate de modul de îndeplinire a unei activități realizate de Copywriter.

14.11. La data încetării relației contractuale dintre părți, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data încetării, datele cu caracter personal vor fi șterse și, dacă nu se permite acest lucru din punct de vedere juridic, vor fi returnate Beneficiarului, sau părțile vor agrea cea mai adecvată soluție pentru a asigura securitatea acestor date după data la care relația contractuală a încetat să producă efecte. Orice eventuală stocare ulterioară a datelor cu caracter personal, în măsura în care nu este prevăzută în mod expres de lege sau nu este agreată de Copywriter împreună cu Beneficiarul, va fi justificată în scris de către Copywriter și poate fi contestată în mod rezonabil de către acesta, urmând ca părțile să agreeze asupra soluției adecvate de păstrare sau ștergere a datelor respective.

15. LITIGII:

15.1. Litigiile care se vor naşte din prezenții Termeni și Condiții sau în legătură cu acestea, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea relatiei contractuale aflată în desfășurare vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În eventualitatea în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă să nu soluționeze diferendul dintre Părți, acestea pot să defere cazul unui mediator autorizat specializat în gestionarea tipului de conflict dintre Părți, fără a exclude posibilitatea sesizarii instanței de drept comun de la sediul părții prejudiciate.

16. CLAUZE FINALE:

16.1. Orice modificare a condițiilor prezenților Termeni și Condiții, vor fi consemnate și publicate pe websiteul www.penman.ro iar în măsura în care aceste modificări afectează în mod semnificativ relația contractuală dintre părți, PENMAN va notifica pe cale separată (e-mail, telefon) Scriitorul astfel afectat.  

16.2. Prezentul Contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiind semnat şi ştampilat de către părţi pe fiecare pagină.                               

© PENMAN – Versiune: iunie 2021