Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Următorii “TERMENI ȘI CONDIȚII” guvernează accesul și utilizarea platformei websiteului PENMAN de către clienți, incluzând utilizarea conținutului și serviciile oferite de aceasta.

Aceste site este oferit și disponibil utilizatorilor cu vârsta de cel puțin 18 ani. Dacă aveți sub 18 ani, nu puteți utiliza acest website sau serviciile PENMAN.Prin utilizarea site-ului, declarați și garantați că aveți vârsta legală pentru a încheia un contract și pentru a îndeplini conditiile mentionate.

Echipa noastră suport pentru clienți este disponibilă de luni pâna vineri între orele 09:00 și 17:00 în cazul în care aveți întrebări cu privire la website PENMAN sau la prezenta secțiune “Termeni și Condiții”.

DEFINIȚI ȘI TERMENI

Client/ Cumpărător – orice persoană fizică care a împlinit 18 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică înregistrată pe website și care plasează cel puțin o Comandă;

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de acord între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul website-ului intenția sa de a achiziționa Serviciile oferite prin intermediul PENMAN;

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite transmiterea Comenzii și care conține informații despre comanda Clientului; acesta este răspunzător pentru toate informațiile furnizate și se asigură că sunt complete;

Contul de client – este un cont de cumpărător (Client), creat pe web-siteul penman.ro, așa cum este detaliat în “TERMENI ȘI CONDIȚII”;

Contul de scriitor – este un cont de vânzător (Scriitor), creat pe web-siteul penman.ro, așa cum este detaliat în “TERMENI ȘI CONDIȚII”;

Penman – este denumirea comercială a INNOVATION OM IT GRUP S.R.L., persoană de naționalitate juridică română, cu sediul social în București, Calea Moșilor 205, bl. 11, sc. B, et. 7, ap. 57, sector 2, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/9708/2021 și Cod Unic de Înregistrare 44380947; PENMAN administrează si dezvolta platforma www.penman.ro in calitate de market-place, prestând servicii de intermediere a comenzilor plasate in cadrul acestei platforme de clienții companiei si de facilitare a acestor oportunități profesionale in relație cu Copywriterii parteneri înregistrați în platforma; 

Ofertele personalizate – sunt propuneri exclusive pe care PENMAN le poate crea ca răspuns la cerințele specifice ale unui Client sau Scriitor;

Comenzile personalizate – sunt cereri transmise de un Client sau Scriitor pentru a primi o ofertă personalizată de la PENMAN;

Comunicări comerciale – orice tip de mesaj (pe e-mail/ mobil) care conține informații generale și/ sau cu privire la servicii noi sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat și/sau informații cu privire la oferte sau promoții ;

Scriitorii sau Copywriteri  prestatori de servicii de elaborare de conținut scris pentru pagini web sau alte medii digitale comandate de clienții PENMAN prin intermediul platformei www.penman.ro;

Evaluare sau Rating – reprezintă modalitatea de exprimare a gradului de satisfacție a unui client față de serviciile unui scriitor;

Site – reprezintă site-ul de internet găzduit la adresa www.penman.ro

Utilizator – orice client și/ sau scriitor care folosește web-siteul PENMAN.

 1. ÎNREGISTRAREA PE SITE

Pentru a putea comanda sau furniza servicii pe site-ul www.penman.ro, clienții și scriitorii trebuie sa se înregistreze pe site prin crearea unui Cont de client. Înregistrarea este gratuită.

La înregistrarea pe website, clienții și scriitori sunt de acord să ne furnizeze informații corecte, complete și actualizate.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice activitate din contul său și pentru păstrarea confidențialității datelor contului creat și securității parolei. PENMAN nu este răspunzător pentru orice erori sau omisiuni ale utilizatorilor săi în legătură cu conturile lor.

1.1 ÎNREGISTRAREA SCRIITORILOR PE SITE ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA

Pentru a fi vizibili pe site, Scriitorii sunt de acord să încarce pe site sau să transmită pe adresa de e-mail a companiei un Curriculum Vitae (CV) pentru a confirma experiența profesională dobândită.

În urma verificării informațiilor transmise, PENMAN poate să permită activarea contului și înregistrarea pe site a scriitorilor admiși. Doar după această etapă, scriitori pot prelua comenzi și respectiv oferi servicii Clienților PENMAN.

Ulterior plasării de către Client a unei comenzi, în măsura in care lucrarea nu este preluată in timp util de către Scriitor, Clientul are dreptul de a-și retrage comanda. Dacă lucrarea nu este anulată fiind in cele din urma preluată de către unul dintre Scriitorii parteneri ai PENMAN, termenul de predare al acesteia se calculează de la data și ora preluării respectivei lucrări.

Clientul are dreptul de a revizui lucrarea înainte de acceptarea acesteia ca fiind « finală » și are dreptul de a contesta lucrarea dacă consideră că nu corespunde cu cerințele sale. În cazul, în care sunt constate greșeli de ortografie, gramaticale și/ sau lucrarea nu corespunde cu cerințele Clientului, Scriitorul are obligația de a reface lucrarea.

Scriitorul trebuie să livreze lucrarea Clientului in mod complet sau, daca este astfel agreat cu Clientul pot fi realizate etape din lucrare, utilizând panoul de administrare din Contul său, prin apăsarea butonului „Lucrări trimise” atunci când comanda a fost finalizată.

Utilizarea abuziva a butonului „Lucrări trimise” atunci când comanda nu este finalizată poate duce la anularea acesteia după revizuire și poate afecta evaluarea Scriitorului ducând la un avertisment transmis către acesta din partea PENMAN.

Lucrarea este considerată acceptată de către Client, numai la data confirmării comenzii în momentul conformării acesteia prin apăsarea butonului „Lucrări acceptate/ Accept».

În cazul, în care apar neînțelegeri între Scriitor și Client, atât Scriitorul cât și Clientul sunt sfătuiți să se adreseze echipei PENMAN in scris, prin transmiterea unui e-mail pe adresa: contact@penman.ro .

În urma efectuării unei lucrări și a finalizării comenzii plasate de Client, Scriitorul este îndreptățit la plata serviciului preluat de pe site-ul PENMAN. Obligația de plată a Scriitorului va fi îndeplinită de PENMAN conform capitolului 5-MODALITĂȚI DE PLATĂ.

Scriitorii pot fi evaluați. Evaluarea este calculată pe baza recenziilor postate de clienți sau de membrii echipei contului de afaceri. Evaluările care oferă un scor crescut, permit Scriitorilor să acceseze / obțină niveluri avansate, în sensul vizibilității crescute în relație cu Clienții înregistrați în cadrul platformei. În anumite cazuri, evaluările scăzute pot să conducă la suspendarea contului Scriitorului.

Scriitorul se obligă:

 1. în momentul acceptării unei lucrări comandate de un Client, să respecte întocmai Termenii si Condițiile Aplicabile Scriitorilor si cerințele Clientului pentru realizarea lucrării;
 2. să se informeze temeinic asupra cerințelor Clientului, lansate odată cu Comanda, sau ulterior în măsura în care lucrarea nu este fundamental schimbată sau termenul de predare nu este depășit. Cerințele Clientului includ (fără a se limita la) descrierea temei lucrării, atașamentele încărcate care conțin poze sau explicații suplimentare în vederea clarificării cerințelor, tipul articolului solicitat, serviciile adiționale adăugate de către Client, cantitatea de cuvinte și termenul limită privind finalizarea lucrării (deadline), sau bugetul lucrării.
 3. să accepte lucrarea doar în măsura în care aceasta poate fi îndeplinită în raport cu experiența sa și cu respectarea specificațiilor Clientului;
 4. să predea lucrarea în termenul stabilit de către Client;
 5. să respecte cerințele de conținut ale unei lucrări.
 6. să nu plagieze textele;
 7. să nu folosească aceleași texte, fraze, propoziții sau expresii în două lucrări diferite ale aceluiași Client sau să folosească un text pe care deja l-a livrat altui Client. Fiecare lucrare trebuie să fie originală și unică;
 8. să aibă o comunicare utilă și respectuoasă cu Clientul;
 9. sa transfere Clientului toate drepturile de proprietate intelectuala asupra lucrărilor realizate pentru Client;
 10. să își revizuiască propria lucrare la cererea Clientului in sensul in care, dacă acesta din urmă înaintează obiecțiuni în atenția scriitorului înseamnă că pot să existe greșeli de exprimare sau ortografie, conținut neconform cererii sau alte erori care trebuie corectate de Copywriterul care a conceput textul;
 11. să comunice PENMAN orice potențial sau existent conflict dintre acesta si Client sau orice abuz, hărțuire sau neconformitate săvârșită de către Client la adresa Scriitorului sau a Beneficiarului pe durata sau după executarea lucrării;
 12. să livreze direct către Clientul PENMAN lucrarea sau rezultatul acestuia, având in vedere ca PENMAN nu gestionează livrarea, urmărirea, calitate si starea materialelor livrate. Scriitorul rămâne unicul răspunzător pentru orice daune, efecte sau consecințe rezultate.
 13. să nu accepte plăți folosind nici o altă metodă decât ca urmare a plasării de către Client a unei comenzi prin intermediul site-ului PENMAN;
 14. să nu promoveze alte companii sau activități personale prin intermediul website-ului PENMAN, fără aprobarea echipei PENMAN;
 15. să nu posteze/ trimită materiale care instigă la violență sau ură, pornografice, obscenitate și să pericliteze imaginea PENMAN.

În cazul, în care cel puțin una dintre obligațiile de mai sus nu sunt respectate de către Scriitor, PENMAN își rezervă dreptul, fără transmiterea unei notificări prealabile sau a unei cereri de despăgubire, de a închide temporar sau permanent Contul Scriitorului sau de a întrerupe accesul la unul sau mai multe Servicii pentru verificarea, actualizarea, sau modificarea metodelor operaționale, serverelor, serviciilor și orelor de accesibilitate, fără ca această listă să fie exhaustivă.

Sub sancțiunea blocării contului, Scriitorului îi este interzis(ă):

a) orice încercare de atragere a clientului PENMAN în afara platformei și de executare a lucrărilor acestora printr-o modalitate care nu implica PENMAN

b) schimbul de numere de telefon, email sau orice formă de identificare, între Scriitor și client;

c) acceptarea oricăror propuneri de colaborare venite din partea unui client al PENMAN în afara platformei www.penmen.ro;

d) efectuarea oricărei forme de publicitate a altor companii, firme sau activități personale sau coincidențe cu PENMAN prin intermediul platforme PENMAN fără aprobarea scrisa prealabilă a acestuia din urma;

e) ca în profilul Scriitorului să existe numere de telefon, adrese ale profilurilor sale de contact din rețele de socializare, adrese de e-mail personale sau ale companiei proprii, alte nume de companii sau firme. Denumirea profilului Scriitorului trebuie completata cu numele real (de persoana fizica) al acestuia iar descrierile să se refere strict la persoana Scriitorului, experiența si abilitățile dobândite;

f) Scriitorul lansează comenzi irealizabile cu intenția de a defăima alți Scriitori concurenți din cadrul platformei www.penman.ro, personal realizată de către ei sau prin terți, li se vor elimina recenziile sau se vor stabili alte acțiuni legate de starea contului, determinate prin revizuire de către personalul PENMAN.

 1. ÎNREGISTRAREA CLIENȚILOR PE SITE ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA

Ca urmare a  înregistrării pe site și a activării contului, Clientul poate plasa o Comandă însoțită de specificațiile care sunt dorite privind lucrarea cerută. După preluarea Comenzii de către un Scriitor și a furnizării informațiilor necesare realizării acesteia, lucrarea predată este considerată acceptată de către Client, doar la momentul confirmării și apăsarea butonului de “Lucrări acceptate/ Accept”.

Comenzile sunt plasate pe website-ul PENMAN prin intermediul butonului “Comandă” aflat în contul Clientului.

Clientul înțelege că are obligația:

 1. să lanseze doar comenzi juste, explicite și realizabile; orice încercare de lansare a unei comenzi în vederea defăimării unui Scriitor sau a site-ului PENMAN, este sancționată prin blocarea contului Clientului și suspendarea dreptului de a cere restituirea sumei plătite;
 2. să accepte lucrările livrate sau sa trimită spre revizuire lucrările care nu corespund specificațiilor dorite;
 3. să plătească în avans prețul datorat conform comenzii plasate pe site-ul PENMAN;
 4. să nu accepte materiale despre care are la cunoștință că ar fi plagiate;
 5. să nu le propună Scriitorilor colaborări în afara site-ului PENMAN și/sau schimbul de numere de telefon, e-mail, altă formă de identificare – în cazul, în care echipa PENMAN constată această încălcare a obligației, Clientului i se blochează definitiv contul;
 6. să nu accepte propunerile de colaborări ale Scriitorilor în afara site-ului PENMAN;
 7. să nu posteze/ trimită materiale care instigă la violență sau ură, pornografice, obscene Scriitorului și să pericliteze imaginea PENMAN;
 8. să nu amenințe Scriitorul cu recenzii și evaluări slabe, în cazul unei neînțelegeri;
 9. să nu facă reclama altor companii, firme sau activități personale prin intermediul website-ului PENMAN, fără aprobarea echipei PENMAN.

2. COMANDA

Ulterior plasării de către Client a unei comenzi pentru o lucrare, Scriitorii sunt notificați prin e-mail, notificările fiind vizibile și pe website dacă aceștia sunt conectați în CONT.

După confirmarea plății în avans, comanda plasată de Client va primi un număr unic de comandă pe site-ul PENMAN (ORD). Vă rugăm să verificați Condițiile de plată de pe site-ul nostru.

O comandă este finalizată după ce în prealabil este marcată ca Livrată și apoi acceptată de Client. O comandă va fi marcată automat ca finalizată, dacă ea nu este acceptată, dar nu a fost trimisă nicio cerere de modificare din partea Clientului în termen de 3 zile după ce comanda a fost marcată ca LivratăTe rugăm să vezi obligațiile Scriitorului și ale Clientului de la punctele 1.1. și 1.2.

Atât Scriitorii cât și Clienții sunt responsabili pentru scanarea tuturor fișierelor transferate, pentru viruși și programe malware. Site-ul PENMAN nu va fi responsabil pentru daunele care ar putea apărea ca urmare a calității și/sau a securității fișierelor transferate.

Site-ul PENMAN își păstrează dreptul de a utiliza toate lucrările livrate sau publicate public în scopuri de marketing și promovare.

Soluționarea cererilor de anulare a unei comenzi transmise către PENMAN va fi evaluată de echipa noastră de asistență pentru Clienți și va lua în considerare următoarele:

 • utilizarea necorespunzătoare a sistemului de livrare PENMAN;
 • Scriitorul nu respectă specificațiile Clientului și/ sau întârzie termenul de livrare al lucrării.

3. RECENZII ȘI SISTEMUL DE EVALUARE AL SCRIITORILOR

Recenziile reflectă experiența generală a Clienților în raport cu Scriitorii și cu serviciile acestora.

Recenziile acordate de Clienții sunt foarte important pentru site. Acestea vor fi eliminate, în cazul în care există încălcări ai Termenilor și Condițiilor PENMAN.

Pentru a preveni orice utilizare abuzivă a procedurii de recenzie, toate recenziile trebuie să provină ca urmare a primirii unor lucrări legitime executate exclusiv prin intermediul site-ului PENMAN de la Clienți din comunitatea noastră. Comenzile aranjate, plasate cu scopul de a îmbunătăți în mod artificial evaluările Scriitorului sau să abuzeze de site-ul PENMAN, vor duce la suspendarea permanentă a tuturor conturilor conexe.

Recenziile sunt afișate public pe pagina Scriitorilor. Este interzisă reținerea livrării de servicii, fișiere sau informații necesare pentru finalizarea unei comenzi, cu intenția de a obține recenzii favorabile sau servicii suplimentare.

Scriitorii nu pot solicita eliminarea recenziilor de la Clienții lor decât daca acestea încalcă Termeni și Condițiile PENMAN.

4. PREȚUL SERVICIILOR

Prețurile pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului PENMAN sunt în LEI și conțin TVA.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de execuție sunt specificate în fiecare Comandă. Clientul are obligația de a furniza și actualiza informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Prețurile se calculează în funcție de tipul serviciului comandat, de alegerea numărului de cuvinte și de alte servicii adiționale selectate.

PENMAN va putea actualiza în orice moment prețurile serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele servicii.

Prin trimiterea comenzii, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic în contul său de pe site-ul PENMAN sau prin e-mail.

5. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plățile se efectuează doar prin intermediul site-ului PENMAN.

Clientul plătește către site-ul PENMAN utilizând una dintre metodele de plată agreate și afișate pe website în cadrul secțiunii Modalități de plată.

În cazul plăților online, PENMAN nu este și nu poate fi ținută responsabil pentru comisioanele bancare suportate de Client în plus față de prețul serviciului achiziționat.

Furnizorii de servicii de plată pot colecta, de asemenea, orice alte informații necesare pentru procesarea plăților de retragere. Site-ul PENMAN nu este expus informațiilor de plată furnizate Furnizorilor de servicii de plată, iar aceste informații sunt supuse politicii de confidențialitate aplicabile Furnizorului de servicii de plată. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații aici.

Obligația de plată a Clientului față de Scriitor va fi îndeplinită de PENMAN la momentul acceptări lucrării și primirii plății, fiind responsabil pentru remiterea fondurilor către Scriitor în modul descris în acești Termeni și Condiții.

În cazul, în care PENMAN nu remite sumele datorate către Scriitor, acesta are dreptul de a se întoarce împotriva PENMAN și nu împotriva Clientului.

Prin utilizarea oricărei metode de plată și / sau furnizarea detaliilor de plată pentru comanda lucrărilor pe site-ul PENMAN, declarați că:

 • sunteți autorizat legal să furnizați astfel de informații;
 • dacă sunteți angajat sau agent al unei firme sau persoane, sunteți autorizat de acea firmă sau persoană să utilizați metoda de plată pentru a efectua plăți pe site-ul PENMAN.

5.1 CREDITE PENMAN

În anumite cazuri, PENMAN poate oferi credite Clienților săi denumite în continuare „Credite”, fie în scop promoțional, fie în alt mod, pentru a fi utilizate pentru a comanda texte și / sau alte servicii oferite pe site. Valoarea creditului disponibil va apărea în contul dumneavoastră. Creditele Penman.ro valabile se vor aplica automat la următoarea comenzi și pot fi vizualizate în rezumatul comenzii după ce ați plasat comanda.

Durata de valabilitate a creditelor penman.ro este de trei luni de la primirea lor, dacă PENMAN nu prevede alt termen de valabilitate. Creditele PENMAN servesc doar ca stimulent pentru utilizarea / accesarea serviciilor site-ului și nu sunt rambursabile în numerar.

O dată utilizate, creditele PENMAN nu pot fi returnate în contul Clientului, chiar dacă comanda este anulată.

Creditele PENMAN pot fi supuse unor termeni și condiții suplimentare, aceștia fiind comunicați la momentul transmiterii creditelor.

PENMAN își rezervă dreptul de a modifica sau anula programul de credite în orice moment.

În cazul, în care Clientul sau PENMAN dezactivează sau suspendă contul de pe site-ul PENMAN, orice credit acordat Clientului si neutilizat până la data dezactivării sau a suspendării contului va fi pierdut.

5.2 SOLDUL PENMAN

Soldul www.penman.ro reprezintă suma cumulată a veniturilor obținute în urma efectuării lucrărilor și acceptate de către Client, din contul Scriitorului, iar în cazul Clientului, reprezintă pentru client alimentarea portofelului virtual integrat în platformă cu sumă/ sumele necesare achitării costului lucrării/ lucrărilor

6. RETRAGEREA SUMELOR CUVENITE DE SCRIITORI

Pentru fiecare lucrare finalizată cu succes, Scriitorul este îndreptățit la plata unei remunerații în valoare de 70% din suma netă (după scăderea T.V.A-ului) încasată de PENMAN pentru comanda plasată de Client.

Dacă o comandă este anulată, sumele plătite vor fi returnate Clientului.

Cererea de plată inițiată de către Scriitor poate fi realizată în limita unui plafon de 200 lei, respectiv, în contul Scriitorului trebuie să fie minim 200 lei sume încasate pentru lucrările finalizate, având în vedere existența comisioanelor bancare și volumul activității contabile depuse de PENMAN pentru efectuarea viramentelor către Scriitor.

Dacă Scriitorul deține un S.R.L. sau PFA, acesta emite factură către PENMAN având obligația să plătească orice impozit direct sau indirect, TVA sau impozit pe venit, care i se poate aplica și este prevăzut de legislația în vigoare.

Sumele datorate de PENMAN vor fi transferate în conturile care apar pe facturi.

Dacă Scriitorul nu deține un S.R.L. sau PFA și nu poate emite factură către PENMAN, acesta poate colabora cu PENMAN doar în baza unui contract de DREPTURI DE AUTOR. În acest caz, PENMAN reține în plus din suma câștigată de Scriitor un procent prevăzut de lege reprezentând impozitul pe profitul realizat de către Scriitor și va vira în numele acestuia suma la bugetul de stat. Obligația de plată a sumelor aferente CASS și CAS, revine în mod direct fiecărui Scriitor.

7. RAMBURSAREA SUMELOR CA URMARE A COMENZILOR ANULATE

În cazul, în care cererea de anulare a comenzii a fost acceptată de echipa PENMAN, vor fi returnate Clientului sumele plătite pentru comanda plasata, cu reținerea sumelor care i se cuvin PENMAN pentru serviciile de intermediere prestate. PENMAN nu returnează și comisioanele bancare.

8. ANGAJAMENTE

Este interzisă modificarea materialelor de pe site-ul PENMAN, reproducerea acestora sau utilizarea lor în scopuri publice și comerciale altele decât cele pentru care a fost realizat site-ul PENMAN.

Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni și Condiții duce automat la anularea dreptului de a utiliza prezentul site și obligația de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

Utilizatorul își asumă să folosească site-ul PENMAN cu bună-credință, în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții și legislația în vigoare.

În cazul în care Utilizatorul nu respectă prezenții Termeni și Condiții și/ sau comite încălcări ale legislației în vigoare, PENMAN va avea dreptul de a închide sau de a suspenda contul Utilizatorului, fără intervenția instanției.

9. A. PROPRIETATEA INTELECUALĂ A PENMAN

Site-ul împreună cu fiecare dintre componentele sale, inclusiv, dar fără a se limita la imagini, videoclipuri, fotografii, mărci comerciale, logo-uri, nume de companii sunt proprietatea exclusivă a PENMAN și a partenerilor săi. Aceste elemente sunt protejate de proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv drepturile de autor. Orice reproducere sau reprezentare, totală sau parțială, a web site-ului PENMAN sau la oricare dintre componentele sale, fără autorizarea PENMAN este interzisă și constituie o încălcare sancționată de legislația în vigoare.

Utilizatorul înțelege și acceptă că prin crearea unui cont autorizează PENMAN să folosească informațiile transmise și publicate în limita politicii de confidențialitate.

B. PROPRIETATEA INTELCTUALĂ A CLIENTULUI

Utilizatorul Client are proprietatea deplină a lucrărilor pe care le comandă și le plătește.

Utilizatorul Scriitor înțelege și se obligă să transmită orice și toate drepturile de autor cu privire la lucrarea/lucrările pe care o/le furnizează Clientului.

10. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI COMERCIALE

Pentru orice nelămuriri sau observații despre site-ul PENMAN, serviciile pe care le furnizăm și/ sau prezentul document numit “TERMENI și CONDIȚII”, utilizatorii ne pot contacta prin e-mail:

Clientul și Scriitorul au la dispoziție, în orice moment, opțiunea cu privire la acordul dat lui PENMAN în vederea primirii comunicările comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

 1. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la PENMAN;
 2. prin contactarea PENMAN.

PENMAN va transmite Clientului și Scriitorului comunicări comerciale cu privire:

 1. la modificarea prețurilor privind serviciile furnizate;
 2. modificări, completări sau update-uri ale funcționalităților platformei;
 3. la oferte și promoții;
 4. alte informații administrative in legătură cu comanda plasata, cum ar fi statusul acesteia, livrarea de către Scriitor sau diverse comunicări având rol de păstrare a relației cu Scriitorul alocat in vederea realizării lucrării comandate. 

11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal.

12. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră exonerează de răspundere părțile privind neexecutarea obligațiilor sale contractuale parțiale sau totale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Data de referință este data transmiterii e-mailului primit sau a ștampilei poștale de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea stării de forță majoră în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 (două) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar acestea au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

13. MODIFICAREA DOCUMENTULUI TERMENI ȘI CONDIȚII

PENMAN poate modifica prezentul document Termenii și Condiții, ori de câte ori este nevoie. După efectuarea acestor modificări și publicarea lor pe site, PENMAN își va informa utilizatorii cu privire la acest aspect.

Dacă nu doriți să aderați la noile condiții generale, aveți dreptul de a notifica în acest sens PENMAN prin e-mail.

În cazul în care Utilizatorul nu a notificat pentru a informa despre dezacordul acestuia în termen de 24 de ore, PENMAN va considera că acesta a acceptat modificările realizate.

14. CONCILIERI ȘI LITIGII

Orice plângere sau nemulțumire cu privire la funcționarea site-ului PENMAN sau furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului trebuie transmisă în scris către PENMAN la adresa de e-mail: juridic@penman.ro .

Prezentul document Termeni și Condiții reprezintă voința părților și este supus legii române. Eventualele litigii apărute între PENMAN și Clienți/ Scriitori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

© PENMAN – Versiune: iunie 2021